2005 Artist – Ocak “ Gerçekleşemeyen bir Paris Düşü”

“Mac 2000 sergisinde neler görecektim kimbilir neler... Benim asıl merakım Dilek’İn işlerinin Fransız izleyicilerde yaratacağı izlenimler, tepkilerdi.Zira Dilek birkaç yıldır kendine özgü bir anlatımla Ayasofya’yı söz gelimi,ya da Sultanahmet’i iç mekanları, dışlarıyla birlikte kompoze ederek sunuyordu, yanı sıra Galata Kulesini... Cenevizliler’den Bizans’a oradan Osmanlı’ya uzanan bir uygarlık zincirininçağdaş bir çizgi ve anlatımla sunulması.Lokal renklerin yanı sıra evrensel bir anlatımın ustalıklarıyla...” Abdülkadir Günyaz